Stupide menneskelige overbevisninger

Indholdsfortegnelse

Indledning

Overbevisning 1: Gud findes ikke

Overbevisning 2: Gud er uretfærdig

Overbevisning 3: Telepati findes ikke

Indledning

Jeg er så heldig, at jeg er misantrop. Dvs. "menneskehader" på godt dansk. Det er jeg særdeles tilfreds med at være, da jeg helt seriøst mener, at enhvert tænkende, oplevende og sansende væsen uvilkårligt må være menneskehader. Anderledes kan det ikke være.

I denne artikel vil jeg kigge på nogle af de mest stupide menneskelige overbevisninger der er derude. De er alle vegne, i alle samfundslag og til alle tider. Fordi de er en direkte følge af, at vi mennesker ikke er intelligensvæsener.

Overbevisning 1: Gud findes ikke

Talrige er de der gerne vil fylde hinandens ører med vås om, at Gud ikke findes. Der er faktisk omkring 1-2 milliarder af denne slags stakler. Fælles for dem alle er, at de er hvad man kalder åndeligt blinde. Dvs. deres indre øje er lukket for de utallige ligetil og ligefremme beviser for Guds eksistens der omgiver dem endeløst i alle retninger omkring dem.

Tag f. eks. et lille, ganske almindelig blad af en eller anden nærmest tilfældig blomst. Det blad er da en trillion gange mere avanceret end den samlede teknologi som menneskeheden har opfundet igennem de sidste par millioner år. Alligevel render dårerne rundt og siger til hinanden: "Det blad er opstået tilfældigt over milliarder af år!". Måske de endda nikker vidende til hinanden, fordi de har jo begge lært det samme vås i skolen og fra deres forældre. De fleste mennesker er nemlig så ubegavede, at de ikke har evner til at gøre op med vås de tidligere har lært. Som dyr sutter de idioti fra deres moders bryst, hvorefter de livet igennem går rundt og hævder at alt hvad fader og moder, og skolen, havde at sige er den rene skære åbenbaring fra Gud selv.

Tilbage til bladet. Bladet kan hele. Bladet kan slå rødder. Bladet kan, omend meget langsomt, flygte fra ting der skader det (oversat til idiotsprog: bladet kan vokse udenom farer og ændre hvilken retninger det gror i). Bladet kan optage næring. Bladet kan, når det har slået røddet og vokset en ny stamme m.m., formere sig. Altså kan bladet en ufatteligt masse ting som ingen menneskeskabt teknologi kan.

Nu til pointen: hverken en avanceret mobiltelefon eller en lidt mere avanceret rumfærge kan opstå tilfældigt. Så hvorfor hulen render milliarder af åndsamøber rundt og påstår, at blade kan opstå tilfældigt? Fordi de er lallende retarder uden intelligens.

Overbevisning 2: Gud er uretfærdig

Dette synspunkt er uhyre udbredt både blandt kristne og muslimer. Jeg tænker, at jøderne sikkert også har deres implicitte påstande af, at Gud er dybt uretfærdig. F. eks. Jobs bog, som dog kan forstås som retfærdig, hvis man tænker på, at Job var hvad der svarer til en milliardær i dag: en psykopat der hæmningsløst havde raget til sig igennem et helt liv. En fyr der skulle straffes for hvad han eksplit og implicit har gjort imod sine omgivelser.

Men tilbage til den implicitte påstand af, at Gud er uretfærdig. Den finder man i kristendommen ved idiotien omkring at Gud angiveligvis "tilgiver". Men nu er det bare sådan, at enhver form for tilgivelse er et uretfærdig valg! Det tænker de kristne ikke ofte over, fordi de er render bare rundt og spilder tiden på at overbevise sig selv om, at de er frelste - og i mere avancerede tilfælde ligger de søvnløse fordi de er bange for at andre ikke er helt så frelste som dem selv. Gud kan ikke tilgive, da enhver form for tilgivelse er bundløst uretfærdig! Enhver er 100 procent ansvarlig for sine egne valg og ingen andre. Jesus forsøgte at bilde menneskeheden ind, med enorm succes, at han alene kunne sone menneskehedens synder fordi han var "Guds søn" (og nogle gange "Gud selv"). Men problemet er bare, at Gud er absolut og dermed uendeligt retfærdig. Ingen synd noget sted går Gud forbi. Og alle er rent ansvarlige for deres egne synder, og intet tilhørsforhold til nogen som helst religion kan ændre på det.

Forestil dig, at du myrdede din nabo. Derefter blev du dømt for mord, men dommeren sagde: "Jesus har sonet for dig. Du er fri!" Eller, forestil dig, at du myrdede din overbo og derefter blev dømt for mord, men lod en anden møde op for at afsone straffen. Kan du se noget galt i disse billeder? Javist, ja, de ville aldrig ske. Og ligeså overfor Gud: Gud er 100 procent retfærdig i alle sager til alle tider og kan derfor ikke tilgive. Så vi har altså ca. 2-3 milliarder retarder der render rundt og tror på Guds tilgivelse, også selvom denne aldrig bliver mulig? Ja, netop. Det er godt at være misantrop!

På tilsvarende vis påstår vores muslimske venner også implicit, at Gud er dybt uretfærdig. Vi har muslim A og B som vælger at begå terror imod sagesløse væsener, det være sig æsler ved pyramiderne eller mennesker i en kirke. A og B forventer "naturligt" (i henhold til deres religions stående vanvid), at de bliver sendt til Paradiset, hvor de får 72 jomfruer som de kan boltre sig med. Hvor dum kan man være? Så dum som vores muslimske venner - og vores kristne ditto. Gud tilgiver aldrig og det er ganske åbenlyst og ligetil, at det er en meget grov synd, at dræbe en eller flere sagesløse med terror. Men så langt er vores 1,2 milliarder muslimske venner ikke nået. Vistnok fordi de har en væsentligt lavere IQ end folk i Europa og også fordi de blindt fastholder al den idioti de har lært hjemmefra, hvad enten det gik ud på at tæve sin søster eller blive tævet af sin far, og derfor viderefører denne idioti blindt til deres efterkommere.

Overbevisning 3: Telepati findes ikke

De færreste læsende menneskeaber vil være i stand til at bare nogenlunde kunne følge mig her. Men tag nu følgende fakta:

  1. Talrige mennesker har rapporteret om drømme der forudsagde fremtiden.
  2. Talrige mennesker har rapporteret om at modtage en eller flere åbenbaringer.
  3. Talrige mennesker har rapporteret om at høre, oftest dominerende og skadelige, stemmer i deres fantasi.
  4. Der findes tusinder af bøger om hvordan man lærer sig telepati.

Hvad siger ovenstående en intelligent, afslappet og modig tænker? At telepati selvfølgeligt findes. En drøm der forudsiger fremtiden er blot en telepatisk drøm som er afsendt af en ukendt afsender. Tilsvarende med en åbenbaring og med indre stemmer.

Hvem er så kilden til alle disse telepatiske signaler? Tja, jeg har mine idéer. Jeg tror f. eks. at telepatiske rumvæsener har påvirket menneskeheden meget kraftigt op igennem vores historie - ellers ville vi, sinker som vi er, stadigvæk rende rundt og banke hinanden oven i hovedet med køller. Derudover ved jeg, at flere subkulturer, herunder satanister og frimurere, praktiserer okkulte fænomener, herunder telepati og lucid dreaming.

Hvis du ikke tror mig, så søg på Pirate Bay efter "occult", "telepathy" og så videre. Alternativt søg på www.amazon.com. Begge steder leverer talrige beviser på hvad jeg siger ovenfor.

Men hvad gør retardheden ved ovenstående? Lytter blindt til vestens store kirke, videnskaben, og fornægter eksistensen af telepati således at de unge, de modne og de gamle alle er lige lette ofre for udøvere af telepati.